Македонски јазик 1, вежбанка за 1 одделение во деветгодишно основно образование

Македонски јазик 1, вежбанка за 1 одделение во деветгодишно основно образование

Цена
ден 250.00
Цена со попуст
ден 250.00
Цена
Распродадено
Unit price
per 

Вежбанката по предметот МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за прво одделение во основното деветгодишно образование е создадена според новата програма за овој предмет донесена од Бирото за развој на образованието и ги покрива сите општи и конкретни стандарди од неа.

Во вежбанката детето ќе учи како да ги препознава гласовите во зборови, како правилно да ги пишува малите и големите печатни (наместо кирилични) букви од македонската азбука, да пишува и да чита зборови и кратки реченици.

Таа има цел да му помогне на наставникот за поефикасна реализација на наставните содржини по македонски јазик, на ученикот, низ игровни активности, полесно да ги постигне очекуваните резултати поставени во програмата, а на родителите да го следат напредокот во описменувањето на своето дете.